Címlap
Tartalom (részlet)1998. III. különszám
Staar Gyula: Elôszó
Császár Ákos: Magyar származású matematikusok hozzájárulása a matematika fejlôdéséhez
Weszely Tibor: A magyar matematika elsô aranyérmese. Sipos Pál (1759–1816)
Kiss Elemér: Bolyai kéziratainak rejtett matematikai kincsei
Katona Gyula: Rényi Alfréd, az ember, a vezetô, az oktató
Katona Gyula, Tusnádi Gábor: Rényi Alfréd pedagógiai munkássága 
Babai László: Magyarországon és a világban: Erdôs Pál, barátai és kora 
Problémákon át vezetô életút. Beszélgetés Lax Péter Wolf-díjas
matematikussal, Akadémiánk tiszteleti tagjával (Staar Gyula interjúja)
Lovász László: Egységes tudomány-e a matematika?
Tétel és algoritmus: hogyan kerekítsünk? 
Halász Gábor: Elemi és analitikus számelmélet
Gyôry Kálmán: Diofantikus egyenletek
Kollár János: Algebrai geometria
Szász Domokos: Matematikai biliárdok. Ergodicitás és káosz 
Laczkovich Miklós: A Kakeya-probléma
Rimányi Richárd: A csomók elmélete 
Csirmaz László: A titkosírás matematikája 
Totik Vilmos: Lehetetlen
Martin Gardner: Kettô négyzetgyöke: 1,414 213 562 373 095... 
Oláh Vera: Magyar csoda
Feladatok és megoldások a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok egykori számaiból
Surányi János: A Lapok újraindítása 
Reiman István: Matematikai diákolimpiák
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák magyar versenyzôi (1959–1998)
Herczeg János: A gondolkodás iskolája
A. R. D. Mathias: Bourbaki tévútjai
A matematika karikatúrái 
Scharnitzky Viktor: Könyvjegyzék
Címképünk: A két Bolyai szobra a marosvásárhelyi Református Kollégium elôttVissza a különszámokhoz