Bérczi Szaniszló

ny. egyetemi docens, ELTE TTK Fizika Intézet, a Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja, Budapest