Szerzőink

Acsády László

az MTA doktora, kutatócsoport-vezető, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Budapest

Almár Iván

csillagász, űrkutató, a Magyar Asztronautikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke

Bagdy György

gyógyszerkutató, az MTA doktora, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet, NAP-2-SE Új Antidepresszív Gyógyszercélpont Kutatócsoport, Budapest

Barta András

igazgató, Estrato Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest

Bartha Júlia

orientalista, etnográfus, Damjanich János Múzeum ny. osztályvezető

Bartos Imre

asztrofizika-professzor, Floridai Egyetem, Gainesville

Bérczi Szaniszló

ny. egyetemi docens, ELTE TTK Fizika Intézet, a Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja, Budapest

Both Előd

a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke, Budapest

Csaba György

néhai professor emeritus, az MTA doktora

Cseresznyés Dóra

okleveles környezetkutató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőzettani- és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, Budapest

Czanik Csenge

tudományos segédmunkatárs, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Geodéziai és Geofizikai Intézet, Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

Dálya Gergely

PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Atomfizikai Tanszék, Budapest

Dénes Ádám

biológus, neuroimmunológus, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI)

Falus György

tudományos munkatárs, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőzettani- és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, Budapest

Farkas Csaba

tudományos újságíró

Fodor László

MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport

Forray Viktória

okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kőzettani- és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, Budapest

Futó Péter

Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék, Kozmokémiai Kutatócsoport

Gazda István

tudománytörténész, Magyar Tudománytörténeti Intézet (MATI)

Gál Erika

tudományos főmunkatárs, kandidátus, MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest

Gonda Xénia

PhD, klinikai szakpszichológus, gyógyszerész, adjunktus, SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, c. docens, ELTE, NAP-2-SE Új Antidepresszív Gyógyszercélpont Kutatócsoport, Budapest

Gócza Elen

az MTA doktora, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, Állatbiotechnológiai Főosztály (főosztályvezető), Alkalmazott Embriológia és Őssejtkutató csoport (csoportvezető), Gödöllő

Hantz Péter

biofizikus, Ökológiai Kutatóközpont és Fibervar Kft., Kolozsvár

Helyes Zsuzsanna

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Szentágothai János Kutatóközpont & Idegtudományi Centrum

Horváth Ádám

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Szentágothai János Kutatóközpont & Idegtudományi Centrum

Horváth Gábor

egyetemi tanár, az MTA doktora, ELTE Biológiai Fizika Tanszék, Környezetoptika Laboratórium, Budapest

Juhász Gabriella

egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet, Budapest

Kapusi Felícia

biológus, Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet

Kiss László

fizikus-csillagász, az MTA levelező tagja, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, Budapest

Király Csilla

tudományos munkatárs, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet, Budapest

Kiszely Márta

geológus, MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet, Budapest

Kordos László

egyetemi tanár, Tudományos Újságírók Klubja, Budapest

Kovács András

okleveles vegyészmérnök, Atomenergia Mérnökiroda Kft., Budapest

Kökönyei Gyöngyi

egyetemi adjunktus, ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék, Budapest

Kriska György

egyetemi docens, ELTE Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport

Lázár Bence

PhD hallgató, SZIE, Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola, NAIK, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, Állatbiotechnológiai Főosztály, Alkalmazott Embriológia és Őssejtkutató csoport (segédmunkatárs), Haszonállat-génmegőrzési Központ, Génmegőrzés-tudományi és Kisállattenyésztési Kutatóintézet, Genetikai és Szaporodásbiológiai Kutatócsoport (segédmunkatárs), Gödöllő

Leél-Őssy Szabolcs

geológus, barlangkutató, egyetemi docens, ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Budapest

Legeza László

okleveles gépészmérnök, mérnöktanár, Óbudai Egyetem, Budapest

Mátyás Ferenc

kutatócsoport-vezető, MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest

Nagy Jenő

Az ELKH-DE Természetvédelmi Biológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa. Fő kutatási iránya a madarak evolúciója és biogeográfiája, azon belül is a vonulás és a fészeképítés evolúciója, valamint statisztikai és filogenetikai összehasonlító módszerek biológiai alkalmazása.

Orosz László

genetikus, az MTA tagja, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet, Genetikai Tanszék, Budapest

Paulovkin András

Semmelweis Egyetem, Budapest

Patkó László

vadbiológus, WWF Magyarország

Patkós András

fizikus, akadémikus, ELTE Atomfizikai Tanszék, Budapest

Pereszlényi Ádám

doktorjelölt, Magyar Természettudományi Múzeum állattára, Madárgyűjtemény

Petschner Anna

tudományos segédmunkatárs, Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet, Budapest

Péterfi Zoltán

infektológus, belgyógyász szakorvos, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz Belgyógyászati Klinika

Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet

Schiller Róbert

a kémiai tudományok doktora, KFKI Atomenergia Kutató Intézet ny. tudományos tanácsadó, Budapest

Slíz-Balogh Judit

doktorjelölt, ELTE Csillagászati Tanszék, Budapest

Simonyi Miklós

emeritus tudományos tanácsadó, MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest

Sipos Katalin

igazgató, WWF Magyarország, Budapest

Susanne Åkesson

professzor, Lundi Egyetem Biológia Tanszék, Lund, Svédország

Szabó Róbert

csillagász, MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, Budapest

Szalai Tamás

PhD, tudományos munkatárs, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Szarvas Tibor

okleveles gyógyszerész vegyész, MTA Energiatudományi Kutatóközpontja, Budapest

Szőke Éva

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Szentágothai János Kutatóközpont & Idegtudományi Centrum

Takács Ádám

részecskefizikus, Bergeni Egyetem

Tóth Imre

PhD, tudományos tanácsadó, MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, Budapest

Tóth Roland

PhD hallgató, SZIE, Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola, NAIK, Kutatói Utánpótlást Elősegítő Program (fiatal kutató), Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, Állatbiotechnológiai Főosztály, Alkalmazott Embriológia és Őssejtkutató csoport (segédmunkatárs), Gödöllő

Trájer Attila János

PhD, Pannon Egyetem, Limnológia Intézeti Tanszék, Veszprém

Trupka Zoltán

tudományos újságíró, Székesfehérvár

Vásárhelyi Tamás

biológus, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

Venetianer Pál

akadémikus, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, Szeged

Vinkó József

PhD, tudományos főmunkatárs, MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Vizi E. Szilveszter

akadémikus, a Természet Világa szerkesztőbizottságának elnöke, Budapest

Weszely Tibor

matematikus, tudománytörténész, Marosvásárhely, Románia

Zsíros Szanna

fizikus, MSc szakos hallgató, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

ELŐFIZETÉSSzerezze be folyóiratunkat!