Schiller Róbert

a kémiai tudományok doktora, KFKI Atomenergia Kutató Intézet ny. tudományos tanácsadó, Budapest