Szalai Tamás

PhD, tudományos munkatárs, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék