Zsíros Szanna

fizikus, MSc szakos hallgató, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék