Tájékoztató a XXX. Természet–Tudomány Diákpályázatról

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és a Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat immár harmincadik alkalommal hirdette meg Természet-Tudomány Diákpályázatát középiskolások számára. A diák-cikkpályázaton elindulhatott bármely középfokú iskolában a 2020/2021-es tanévben tanuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról.

A pályaművek benyújtásának határideje 2021. január 15. volt. A pályázat benyújtási időszaka lezárult.

A pályamunkákat lapunk szellemi köréhez tartozó kutatókból és szakszerkesztőinkből álló zsűri bírálja el.

Minden kategóriában és minden műfajban I. díj, II. díj, III. díj, illetve különdíj, dicséret adható. A zsűri a díjazott diákok felkészítő tanárainak a munkáját is elismeri. A Diákpályázat hagyományai szerint az Élet és Tudomány, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hetilapja is különdíjban részesíti a legolvasmányosabb cikkek alkotóit. A konkrét díjazásról, a díjak esetleges megosztásáról a zsűri a bírálati folyamat során dönt. A diákpályázatot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

A pályaművek elbírálására előre láthatóan 2021. március végéig kerül sor.

Az eredményhirdetésről, a díjak átadásának pontos időpontjáról és módjáról – az országos pandémiás helyzet és az azzal összefüggő rendezvény-szabályozások és középiskolai oktatási rendelkezések ismeretében – a pályázat kiírói később döntenek.

Köszönjük minden pályázónknak és felkészítő tanáraiknak, hogy pályamunkájukkal megtisztelték felhívásunkat!

A Szerkesztőség

Természet Világa