Cikkpályázati eredményhirdetés –
TIT-DOSZ 2021

A fiatal kutatók jelentik a jövő ígéretét a tudományban és a tudománykommunikációt frissítő munkában. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) ezért – a korábbi felhívásokhoz hasonlóan – 2021-ben is ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdetett a doktori tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában lehetett benyújtani: Élet és Tudomány, Természet Világa, Valóság kategóriában. Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött, egyszerzős cikkel lehetett.

A pályaműveket a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a DOSZ által felkért zsűri bírálta el. Mindhárom kategória első három helyezettje pénzdíjazásban részesült. Az eredményhirdetésre 2021. november 30-án került sor a TIT Székházban (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.) a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében szervezett díjátadó minikonferencián.

A pályázat végeredménye:

Élet és Tudomány kategória:

1. helyezett: Víg Vitália (MATE Környezettudományi Intézet, Agrárkörnyezettani Tanszék): Éljen a talaj – Az egészséges termőföld aktív, él-mozog és sosem meztelen
2. helyezett: Krezinger Máté (ELTE TTK Fizika Doktori Iskola): A Világegyetem első részecskegyorsítói
3. helyezett: Kelemen Evelyn (SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola): A hosszú nem-kódoló RNS-ekről röviden
Elismerő oklevél: Kocsis Dorottya (PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar, Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola): Molekuláris határátlépés – Kik a határ őrök?

Természet Világa kategória:

1. helyezett: Radványi Ádám (ELTE TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, Biológia Doktori Iskola): A genetikai kód és eredeti környezete az élet hajnalán
2. helyezett: Balassa György (ELTE TTK Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék, Biológia Doktori Iskola, Kísérletes Növénybiológia Doktori Program): Repülő laboratóriumok – Drónok, multispektrális távérzékelés és a növényi stressz
Elismerő oklevelek:
Balassa Kinga (ELTE TTK Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék, Biológia Doktori Iskola): Láthatatlan ellenségek – MLN-betegség, avagy mitől „döglik” a kukorica?
Tóth Flórián (SZTE Természettudományi és Informatikai Kar, Ökológiai Tanszék, Környezettudományi Doktori Iskola): Kerekesféreg-közösségek biodiverzitása mint vízminőségi indikátor

Valóság kategória:

1. helyezett: Kontra Réka (ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Történelemtudományi Doktori Iskola): Az 1930-as évek Magyarországa egy spanyol diplomata szemével
2. helyezett: Lengyel Emese (DE BTK Média- és Könyvtártudományi Intézet, Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola): Egynyári siker – A cirkusz csillaga című revüoperett alak ulás- és előadástörténete
3. helyezett: Lénárd-Bella Dorina (ELTE BTK Filmtudomány Tanszék, Filozófiatudományi Doktori Iskola): A hollywoodi háborús film műfaji átalakulása a XX. század második felében
Elismerő oklevél: Kiss Márton (PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola; PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola): II. Rákóczi Ferenc évfordulóinak iskolai ünnepnapjai a két világháború között (1926–1938)

A díjazott szerzőknek és témavezetőiknek gratulálunk! A szerkesztőségek a díjazott és a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – ellenszolgáltatás nélkül megjelentetik. A pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárultak cikkük online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.

A pályázat kiírói nevében:
A SZERKESZTŐSÉG

Természet Világa