Környezetvédelmi rekord a Tiszán – Folyómentő petkalózok

A műanyagpalackokat sodró hulladékáradat nem csak folyóink és vízpartjaink látványát teszi tönkre: komoly ökológiai problémákat is okoz. Szerencsére egyre többen, és egyre hatékonyabban próbálnak fellépni a vizeket és ártereket szennyező műanyagok ellen. A PET Kupa szervezői immár egy évtizede ezen küzdelem élharcosai– idén, a X. Jubielumi Felső-Tiszai PET Kupa több rekordot is megdöntött.

Rekordmennyiségű, 2880 zsák hulladék összegyűj­tésével zárult a X. Jubileumi Felső-Tiszai PET Kupa. A pillepalackokból épült hajók versenyében a legtöbb hulladékot a Siemens Energy vállalati önkéntesekből és gyerekeikből álló csapata nyerte, akik ezúttal az egy főre vetített hulladékgyűjtésben is a legjobbnak bizonyultak, ezzel megszerezték a legszorgalmasabb legénységnek járó Tisza Hőse díjat is. A jubileumi ver­seny feledhetetlen élményeket és naponta új rekor­deredményeket hozott, a petkalózok és a szervező Ter­mészetfilm.hu Egyesület ismét büszkén számolhat be az eredményekről és a megtisztult tiszai ártérről.

A jubileumi versenyen 12 lelkes csapat gyűjtötte a hulladékot a megszokottnál hosszabb versenyen a Tisza Cigánd és Tiszadada közötti 86 folyamkilométe­res szakaszán. A hat hulladékgyűjtő napon óriási lel­kesedésről és elszántságról tettek tanúbizonyságot a rutinos csapatok. Nem telt el úgy nap, hogy a petkaló­zok legalább egy tonnányi hulladékot ne szedtek vol­na ki a folyó árteréből, sőt, Tokajtól Tiszaladányig a 14 folyamkilométeres távon napi rekordot állítottak fel, csaknem 5 tonna összegyűjtött hulladékkal.

Ekkora mennyiségű hulladék szakszerű szétváloga­tása szintén erőt próbáló feladat. A csapatok már a ví­zen előre szelektálták a begyűjtött hulladék nagyobb részét, amit azután naponta a PET Kupa erre a feladatra dedikált tapasztalt folyómentői és önkéntesei, – a hajós csapatok közreműködésével -, a parton válogattak szét különböző anyagfajtákra, hogy ezáltal az összegyűjtött hulladék nagyobb része – kb. 60%-a – újrahasznosítás­ra kerülhessen. A PET Kupa civil szervezetként, műkö­désének tíz éve alatt, a folyami hulladék legnagyobb újrahasznosítójává nőtte ki magát, köszönhetően a közszolgáltatók, begyűjtő- és hasznosító cégek közre­működésének, valamint az innovatív, kisipari megol­dásoknak. Ennek részeként készülnek például folyami hulladék újrahasznosításával a Palackorrú Lebegő Kikö­tők, amelyekből a legújabbat a verseny nyitóünnepsé­gén adták át Cigándon a szervezők.

„Cigándtól Tiszadadáig különböző hulladékhelyzet fogadott bennünket. Azokon a területeken, ahol koráb­ban többször jártunk és több év árhullámainak „PET bányáit” sikerült felszámolni, ott kevesebb hulladékkal találkoztunk, míg a folyó alsóbb, ritkábban takarított sza­kaszain nagyobb ártéri szennyezés fogadott bennünket” – mondta el Tamás Zsolt, a PET Kupa versenyigazgatója.

Nem csak ezt a PET Kupát szervezték idén a részt­vevők, más víztesteket is igyekeznek megtisztítani, és tapasztalataik átadásával a június 22-én Kiskörén megrendezett VII. Tiszai Kerekasztal szakmai találko­zón is segítették a folyóvédelem ügyét. A Tisza-tavi PET Kupán közel 7 tonna hulladékot szedtek össze a tóból és az azt övező ártéri erdőkből a Tiszafüred és Tiszaná­na-Dinnyéshát közötti szakaszon, és szeptember 8-án a Bodrogon is megindul a lelkes önkéntesek, petkalózok munkája, a III. Bodrogi Pet Kupa keretében.

A KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. projektet
támogatta Magyarország Kormánya
és az Európai Unió.

Természet Világa