Cikkpályázati eredményhirdetés –
TIT-DOSZ 2022-2023

A fiatal kutatók jelentik a jövő ígéretét a tudományban és a tudománykommunikációt frissítő munkában. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) ezért hirdette meg idén is ismeretterjesztő cikkpályázatot a doktori tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat tematikus volt: a kiírók olyan pályamunkákat vártak, amelyek teljes terjedelmükben vagy jelentős részükben a körforgásos gazdálkodás, a hulladékhasznosítás, tágabb értelemben pedig a fenntarthatóság témakörével foglalkoznak.

A pályaműveket a kategóriaként megjelölt három TIT-lap szerkesztősége, valamint a DOSZ által felkért tagokból álló zsűri bírálta el.

Díjazottak

Élet és Tudomány kategória

Megosztott második díj:

Molnár Péter István (Debreceni Egyetem, Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola): Békalencse a mezőgazdaságban

Szabó Orsolya (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola): Egy üvegtárgy két élete – avagy üvegtárgyak újrahasznosítása a Barbaricumban az ókorban és a kora népvándorlás korában

Harmadik díj:

Jäger Bettina Szimonetta (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola): Halmazelmélet felsőfokon, avagy a fuzzy logika fortélyai – Elmosódott fenntarthatóság

Természet Világa kategória

Megosztott második díj:

Kalauz-Simon Veronika (Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola): Mikroorganizmusokkal a klímaváltozás és az energiaválság ellen

Zsák Zsófia (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola): Létezik-e hatékony megoldás az egyszer használatos műanyag tárgyakkal járó problémákra?

Valóság kategória

Második díj:

Vágner Vivien (Pannon Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola): Szervezeti tudásfenntarthatóság, avagy a tudásmenedzsment hatása a fenntarthatóságra

A szerkesztőségek a díjazott és a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – ellenszolgáltatás nélkül megjelentetik. A pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárultak cikkük online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.

A kiírók köszöntet mondanak valamennyi pályázónak, a díjazottaknak gratulálunk!

A KEHOP-3.1.5-21-2021-00003 sz. projektet támogatta
Magyarország Kormánya
és az Európai Unió.

Természet Világa